Την έβδομη και τελευταία μέρα του προγράμματος συγκεντρωθήκαμε για να αναστοχαστούμε πάνω στις μαθησιακές εμπειρίες που βιώσαμε και να επεξεργαστούμε σε ομάδες σχέδια δράσης, τόσο ως ενεργοί πολίτες, όσο και ως εκπρόσωποι σχολείων που ενστερνίζονται την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Βάση μας αποτέλεσαν οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης όπως υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ, αλλά και το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έθεσε το πλαίσιο για μια εκπαίδευση που θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030 (ESD for 2030). Στην κατεύθυνση αυτή παρουσιάστηκαν ψηφιακές πλατφόρμες για τη μελέτη θετικών πρακτικών και εργαλεία του Web 2.0 που θα είναι χρήσιμα για την ομαδοσυνεργατική δουλειά με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τα σχέδια δράσης που επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν οι συμμετέχοντες/ουσες στην επιμόρφωση χαρακτηρίζονταν από πρωτοτυπία και ευρηματικότητα στο σύνολό τους. Η συνάντηση και η κινητικότητα έκλεισαν με την παράδοση των πιστοποιητικών κατάρτισης και με την αξιολόγηση της εμπειρίας, η οποία ήταν πολύτιμη για όλα τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις σχολικές τους κοινότητες.

Ο εκπαιδευτικός

Γιώργος Σούλιος

20220530Erasmus

Pin It