Την πέμπτη μέρα της επιμόρφωσης ασχοληθήκαμε με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση μιας άσκησης πεδίου  προσανατολισμένης προς την βιωσιμότητα. Συζητήθηκαν οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν ώστε να κινητοποιηθούν οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τους παράγοντες του περιβάλλοντος που τους περιβάλλει και πως αυτοί συμβάλλουν στην διατήρηση της ποικιλομορφίας και πολυπλοκότητας των οικοσυστημάτων. Η εργασία πεδίου θα πρέπει να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε αρχικά να επιλέγει μια περιοχή  που να παρουσιάζει στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης και μη. Οι μαθητές θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες και κρατώντας ερωτηματολόγια θα πρέπει να ακολουθούν την σχεδιασμένη διαδρομή παρατηρώντας και καταγράφοντας σε δύο στήλες τα στοιχεία που εντόπισαν. Για κάθε θετικό στοιχείο ως προς την βιωσιμότητα πρέπει να εντοπίζουν και τον λόγο για τον οποίο ακολουθήθηκε αυτή η λύση, ενώ για τα αρνητικά θα πρέπει να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να μετατραπεί το αρνητικό σε θετικό. Με αυτή ακριβώς την διαδικασία  εργάστηκαν και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν. Ο φορέας είχε επιλέξει μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος. Μία περιοχή  υδρολογικού ενδιαφέροντος μιας και παρουσιάζεται όλο το σύστημα αποστράγγισης της περιοχής στις δεδομένες λεκάνες απορροής(Πηγές με μικρή, σταθερή ροή σε ομαλό υπόβαθρο, ύπαρξη καταρρακτών  όπου η απότομη κλίση  αναγκάζει το νερό να ρέει με ταχύτητα αλλά και ένταση διαμορφώνοντας το υπόβαθρο ενώ   στα καταντη δημιουργεί ομαλή ροή μεγάλης παροχής. Οι εκπαιδευτικοί-μαθητές αρχικά θα έπρεπε να μεταφερθούν από το σημείο Α(έναρξη) στην πρώτη στάση. Έτσι  αναγνωρίζουν την διαφορά του υψομέτρου αλλά και την απότομη κλίση συνειδητοποιώντας τα στοιχεία ενός ποτάμιου συστήματος. Παρατηρώντας αυτό, στο ερωτηματολόγιο τους θα πρέπει να καταγράψουν τι θα συνέβαινε αν οι τοπικές αρχές αποφάσιζαν να δημιουργήσουν δρόμο για να υπάρχει πρόσβαση στα αυτοκίνητα; Είναι τυχαία επιλογή οι άνθρωποι να ανεβαίνουν ακολουθώντας απότομα και ανηφορικά μονοπάτια; Καθώς επίσης ότι έχουν επιλεγεί άλογα για την μεταφορά των ανθρώπων; Όμως παράλληλα ήταν παντού εμφανής η δράση των ενδογενών δυνάμεων που δρουν στην περιοχή και την διαμορφώνουν. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η περιοχή και τουριστικά κυρίως αξιοποιώντας τον ιαματικό τουρισμό. Όμως δεν πρόκειται για έναν επαγγελματικά διαμορφωμένο χώρο με όλες τις ανέσεις. Μάλλον το αντίθετο θα λέγαμε. Θα πρέπει λοιπόν για όλα αυτά να επιχειρηματολογήσουν Στην συνέχεια ή και παράλληλα πρέπει ανεβαίνοντας προς τα ιαματικά λουτρά να εντοπίζουν τα σημεία βιώσιμης ανάπτυξης και μη.  Έτσι εντοπίστηκαν πολλές πινακίδες που απέτρεψαν τους επισκέπτες να κινούνται σε χώρο πλην του χαραγμένου μονοπατιού καθώς υπάρχει η πιθανότητα να καθυστερήσει η γένεση φυτών. Επίσης παρατήρησαν ότι σε περιοχές φερτών υλικών είχαν τοποθετηθεί σιδερένια πλαίσια που θα εμπόδιζαν την διάβρωση του εδάφους και την εξαφάνιση του.
Κάθε ομάδα πρότεινε την δική της διαδρομή για την δική της περιοχή επισημαίνοντας τους στόχους για τους οποίους οργανώθηκε η συγκεκριμένη εργασία πεδίου. Οι εκπαιδευτικοί συνέλεξαν φωτογραφικό υλικό που να αντιστοιχεί στην δράση και τους στόχους  της. Η φύση σαν ανοιχτό βιβλίο  θα δείξει τις πληγές της αλλά μερικές φορές και τον τρόπο επούλωσης τους. Οι εκπαιδευτικοί με όλα όσα υλοποίησαν,  προβληματίστηκαν και έγινε προσπάθεια να προσδιορίσουν τον όρο "Βιωσιμότητα" και να σχεδιάσουν ασκήσεις - δράσεις για να γίνει κατανοητό από τους μαθητές - μαθήτριες.

Ο εκπαιδευτικός

Γιώργος Σούλιος

20220528Erasmus

Pin It