Στην τέταρτη ημέρα της επιμόρφωσης σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη στην εκπαίδευση εστιάσαμε στην μελέτη και ανάλυση του 12ου στόχου του Ο. Η. Ε. δηλαδή στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Μέσα από αναφορά στην υιοθέτηση ενός πιο συνειδητού μοντέλου διατροφής αναλύθηκαν έννοιες όπως αυτή της βιωσιμότητας, του ελάχιστου οικολογικού αποτυπώματος, την κατανάλωση εποχιακών αλλά όσο το δυνατόν τοπικών προϊόντων ώστε και το αποτύπωμα του άνθρακα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο με στόχο να μην εντείνουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η ομάδα των εκπαιδευτικών εργάστηκε ανά ομάδες άλλοτε των τεσσάρων και άλλοτε των δυο ατόμων. Υλοποίησε σενάρια προετοιμασίας ενός γεύματος χρησιμοποιώντας τα υγιεινότερα αλλά και τα λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα. Τους ζητήθηκε να υπολογίσουν το οικολογικό αποτύπωμα των τροφών που χρησιμοποίησαν αλλά και να προτείνουν εναλλακτικές τροφές, επεξεργασίες, τρόπους παρασκευής. Αφού έγινε παρουσίαση των εργασιών των ομάδων ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση της τροφής αλλά και την παραγωγή της. Επίσης έγινε σύνδεση με τον 2ο στόχο του Ο.Η.Ε. δηλαδή την εξάλειψη ή τουλάχιστον τον περιορισμό της πείνας στον πλανήτη. Καταλήξαμε λοιπόν στην έννοια των απορριμμάτων. Έγινε εκτενής αναφορά στα 5R. Οι ομάδες σχεδόν ομόφωνα υποστήριξαν την άποψη ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί απόρριμμά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο και ακόμα καλύτερα ότι είναι αναγκαίο για την επιβίωση κάποιου ανθρώπου κάπου σε αυτόν τον πλανήτη. Στο τέλος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν και αν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό ευαισθητοποίησης των μαθητών με θέμα: «Τρέφομαι υγιεινά και συνειδητά» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στα μαθήματα τους την επόμενη σχολική χρονιά. Έτσι δημιουργήθηκε παιχνίδι με κάρτες όπου ο μαθητής καλείτε να ακολουθήσει «τα μονοπάτια της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής» και ένα «Όχι στις μεγάλες λεωφόρους της υπερκατανάλωσης, του επεξεργασμένου και συσκευασμένου τρόφιμου». Ο νικητής είναι ο μαθητής που μέσα από τις κατάλληλες επιλογές φτάνει πρώτος στο κουτάκι της Μεσογειακής διατροφής. Επίσης αναδείχτηκαν και παρουσιάστηκαν Καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν την φετινή σχολική χρονιά από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Διαπιστευμένο σχέδιο κινητικότητας. Παρουσιάστηκαν δράσεις συλλογής και επαναχρησιμοποίησης αγαθών, επίσης προγράμματα ανακύκλωσης αλλά και παραγωγής compost. Στο δεύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος επικεντρωθήκαμε στον 5ο στόχο του Ο. Η. Ε. που είναι η φθηνή και καθαρή ενέργεια. Σε αυτή την κατηγορία εξέχουσα θέση καταλαμβάνει η υδροηλεκτρική ενέργεια. Έτσι με επιτόπια παρατήρηση στον μεγαλύτερο καταρράκτη της Ισλανδίας. Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν την δύναμη του νερού και την ικανότητα αυτή την συνδύασαν με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτή την δύναμη.

Ο εκπαιδευτικός

Γιώργος Σούλιος

20220527Erasmus

Pin It