Ώρες ενημέρωσης γονέων

[Σημπληρώστε τις μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο]