Στη Βεργίνα πραγματοποίησε φέτος την ημερήσια εκδρομή του το σχολείο μας.
Οι βασιλικοί τάφοι των Αιγών συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προτίμηση των μαθητών
μας και η επίσκεψη μας δικαίωσε όλους. Η άψογη ενημέρωση από τον ξεναγό μας, κατάφερε να μας μεταφέρει στην εποχή και τα εκθέμετα να αποκτήσουν "ζωή". Η επιβλητικότητα του Μουσείου, το πλήθος των εκθεμάτων και η ιδιαίτερα η εποχή που σηματοδοτούν έθλεξαν το ενδιαφέρον.Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι μετά την περιήγηση στο Μουσείο, επισκεφθήκαμε την πόλη της Βέροιας για να καταλήξουμε στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, το μαγευτικό αυτό χώρο. Αν και η κούραση είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στην επιστροφή, πεποίθηση όλων ήταν πως περάσαμε πολύ όμορφα.
 

 

flickr - Ημερήσια Εκδρομή

Pin It